1. Nội dung chính

Khách hàng sẽ được hoàn tiền trong vòng 30 ngày đầu tiên tính từ ngày kích hoạt dịch vụ. Số tiền và hình thức hoàn tiền sẽ phụ thuộc vào trường hợp hoàn tiền cụ thể được quy định trong chính sách hoàn tiền.

2. Hoàn tiền & Hoàn tiền 100%

  • Khách hàng sẽ được hoàn tiền mặt 100% giá trị dịch vụ trong vòng 7 ngày đầu tiên kể từ ngày kích hoạt dịch vụ.

Khách hàng sẽ được hoàn số tiền mặt còn lại của giá trị dịch vụ sau khi trừ phí sử dụng 15 ngày nếu như yêu cầu hoàn tiền thực hiện từ ngày thứ 8 tới ngày thứ 15 kể từ ngày kích hoạt dịch vụ.

 • Khách hàng sẽ được hoàn số tiền mặt còn lại của giá trị dịch vụ sau khi trừ phí sử dụng 1 tháng nếu như yêu cầu hoàn tiền thực hiện từ ngày thứ 16 tới ngày thứ 30 kể từ ngày kích hoạt dịch vụ.
 • Nếu như giao dịch hoàn tiền phát sinh tại thời điểm vượt ngoài mốc 30 ngày kể từ ngày kích hoạt dịch vụ thì đối với các trường hợp hủy dịch vụ được chấp nhận hoàn tiền, hạ cấp dịch vụ, chuyển đổi dịch vụ dẫn tới phát sinh số dư sau khi trừ chi phí cho gói dịch vụ mới thì số dư này sẽ được cộng vào số dư tài khoản (credit) của tài khoản khách hàng dùng mua các dịch vụ khác của VINADC. Số dư này không được phép chuyển đổi thành tiền mặt.

3. Điều kiện hoàn tiền.

 • Chính sách hoàn tiền chỉ áp dụng đối với gói dịch vụ thanh toán cho kỳ hạn 3 tháng trở lên.
 • Chính sách hoàn tiền chỉ được áp dụng một lần duy nhất đối với mỗi một khách hàng, nếu khách hàng yêu cầu hoàn tiền mà có một trong các thông tin sau trùng với dữ liệu khách hàng/dịch vụ đã được hoàn tiền của công ty thì yêu cầu hoàn tiền sẽ bị từ chối:
  1. Cùng một người yêu cầu (Cùng số CMND).
  2. Tên miền sử dụng trên gói dịch vụ.
  3. Số điện thoại đăng ký trên thông tin khách hàng khi đăng ký dịch vụ.
 • Chính sách hoàn tiền không áp dụng đối với dịch vụ tên miền, bản quyền phần mềm.
 • Chính sách hoàn tiền này không áp dụng đối với khách hàng là đại lý Hosting/Tên miền.
 • Chính sách hoàn tiền này không áp dụng hoàn tiền phần thuế VAT trừ trường hợp hoàn tiền 100%.

4. Thay đổi chính sách

VINADC có toàn quyền thay đổi, bổ sung nội dung chính sách hoàn tiền này và thông báo tại đây cùng với ngày cập nhật, hiệu lực của chính sách này được áp dụng bắt đầu từ ngày cập nhật.

Cảm ơn quý khách đã sử dụng dịch vụ của VINADC.