Chính sách bảo mật

VINADC luôn tôn trọng sự riêng tư của khách hàng, và đó là lý do chúng tôi luôn cam kết bảo vệ những thông tin cá nhân của quý khách. Trong tài liệu này, khái niệm “thông tin cá nhân” được hiểu bao gồm tên, địa chỉ, địa chỉ email, số điện thoại hay bất kỳ thông tin cá nhân nào khác mà quý khách cung cấp, hoặc bất kỳ thông tin nào về quý khách được thu thập theo luật định hiện hành. Mong rằng tài liệu sẽ giúp quý khách hiểu rõ những thông tin cá nhân nào mà chúng tôi sẽ thu thập, cũng như cách chúng tôi sử dụng những thông tin này sau đó.
Khi quý khách truy cập và sử dụng trang web (bao gồm cả việc đăng ký dịch vụ trực tuyến), chúng tôi hiểu rằng quý khách hoàn toàn đồng ý với những điều khoản của chính sách này.

1. Khai báo khi sử dụng
Tất cả nội dung quý khách xem được trên trang web nhằm phục vụ nhu cầu thông tin của quý khách và giúp quý khách lựa chọn dịch vụ. Vì thế, quý khách được sử dụng trang web mà không cần cung cấp bất kỳ thông tin cá nhân nào. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, khi liên quan đến việc đăng ký dịch vụ, chúng tôi có thể yêu cầu quý khách cung cấp thông tin cá nhân.

2. Thông tin cá nhân do khách hàng cung cấp
Khi quý khách cung cấp các thông tin cần thiết, chúng tôi sẽ sử dụng chúng để đáp ứng yêu cầu của quý khách, hoặc chúng tôi có thể liên lạc với quý khách qua thư từ, email, tin nhắn hay điện thoại; hoặc tuân theo luật định hiện hành, sử dụng các phương tiện trên để giới thiệu đến quý khách những sản phẩm, dịch vụ hay chương trình khuyến mãi mới từ VINADC. Khi cung cấp thông tin cho chúng tôi qua trang web này, quý khách hiểu rõ và chấp thuận việc thu thập, sử dụng và tiết lộ những thông tin cá nhân nêu trên cho một số mục đích được quy định tại đây.
Quý khách hoàn toàn đồng ý và chấp thuận rằng những thông tin cá nhân quý khách cung cấp khi sử dụng trang web có thể được bảo lưu tại VINADC, có thể được lưu trữ tại một số máy chủ hiện có hay chưa biết trước cho mục đích vận hành và phát triển trang web cũng như các dịch vụ của VINADC.
Nếu quý khách đặt hàng một sản phẩm, yêu cầu một dịch vụ hoặc gởi thư phản hồi lên trang web, chúng tôi có thể liên hệ với quý khách để có những thông tin bổ sung cần thiết cho việc xử lý hoặc hoàn thành đơn đặt hàng và / hoặc yêu cầu của quý khách. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ không cung cấp thông tin này cho một bên thứ ba mà không được sự cho phép của quý khách, trừ trường hợp bị pháp luật hiện hành bắt buộc hoặc trường hợp cần thiết để xử lý đơn đặt hàng (ví dụ: đăng ký tên miền với VNNIC, giải quyết tranh chấp trong sử dụng dịch vụ).
PowerNet cam kết bảo vệ sự riêng tư của quý khách, không mua bán thông tin cá nhân của quý khách cho các công ty khác vì các mục đích khuyến mãi.

3. Cung cấp cho các đơn vị khác
Chúng tôi có thể sử dụng một số đơn vị khác để cung cấp sản phẩm hay dịch vụ cho quý khách. Chúng tôi cũng cần trao đổi thông tin cá nhân của quý khách đến các đơn vị này để họ hoàn thành yêu cầu của quý khách. Những đơn vị này cũng không được phép sử dụng thông tin cá nhân của quý khách cho các mục đích khác và chúng tôi đồng thời yêu cầu họ tuân theo quy định bảo mật khi tiến hành cung cấp dịch vụ.

4. Ghi nhận thông tin trình duyệt
Đôi khi, thông tin có thể được đưa vào máy tính của quý khách để giúp chúng tôi nâng cấp trang web hay cải thiện chất lượng dịch vụ cho quý khách. Những thông tin này thường được biết đến dưới dạng các “Cookies” mà nhiều trang web hiện cũng đang sử dụng. “Cookies” là những mẩu thông tin lưu trữ trong đĩa cứng hay trình duyệt trên máy tính của quý khách, không phải trên trang web. Chúng cho phép thu thập một số thông tin về máy tính của quý khách như địa chỉ IP, hệ điều hành, chế độ trình duyệt và địa chỉ của các trang web liên quan.
Nếu quý khách không muốn nhận các “Cookies” này, hoặc muốn được thông báo khi các “Cookies” này được đặt vào, quý khách có thể cài đặt chế độ trình duyệt của quý khách thực hiện điều này nếu trình duyệt của quý khách hỗ trợ. Vui lòng lưu ý, nếu quý khách tắt chế độ nhận “Cookies”, quý khách sẽ không thể truy cập hay sử dụng một số tiện ích trên trang web mà không được xác định trước. Chúng tôi không cố ý hạn chế việc sử dụng của quý khách trong tình huống này, đây chỉ là giới hạn trong việc lập trình và xây dựng trang web.

5. Sự an toàn
Khi lập trình trang web, chúng tôi có thể đặt những luật định hợp lý mang tính thương mại để ngăn chặn hành vi truy cập bất hợp pháp và việc sử dụng không thích đáng các thông tin cá nhân của quý khách đã gửi cho VINADC thông qua việc sử dụng trang web này. Nếu trang web này hỗ trợ việc giao dịch trực tuyến, nó sẽ được áp dụng một tiêu chuẩn công nghệ được gọi là SSL (Secure Sockets Layer), để bảo vệ tính bảo mật và an toàn trên đường truyền dữ liệu.
Vì luôn có những rủi ro liên quan đến vấn đề cung cấp dữ liệu cá nhân, cho dù là cung cấp trực tiếp, qua điện thoại hay qua mạng internet, hay qua các phương tiện kỹ thuật khác; và không có hệ thống kỹ thuật nào an toàn tuyệt đối hay chống được tất cả các “hacker” và “tamper” (người xâm nhập trái phép để lục lọi thông tin), VINADC luôn nỗ lực tiến hành những biện pháp đề phòng thích hợp đối với từng đặc tính của thông tin để ngăn chặn và giảm thiểu tối đa các rủi ro có thể khi quý khách sử dụng trang web này.

6. Thông tin qua Email
Khi quý khách đăng ký dịch vụ, địa chỉ Email của quý khách cung cấp sẽ dùng làm công cụ trao đổi thông tin với quý khách. Trước hết quý khách hãy chắc rằng quý khách cung cấp địa chỉ Email hữu dụng đối với quý khách trong suốt quá trình sử dụng dịch vụ.
Chúng tôi có thể gởi những thông tin bí mật qua Email hay tiếp nhận yêu cầu hỗ trợ của quý khách. Trong trường hợp quý khách không còn sử dụng Email đã cung cấp, quý khách phải báo cho chúng tôi để về việc thay đổi này.
Để bảo vệ quý khách, VINADC có thể tạm thời ngưng tiếp nhận yêu cầu qua Email quý khách đã cung cấp nếu nhận thấy có sự gian lận hoặc thông tin bất thường – cho đến khi chúng tôi liên hệ được với quý khách để xác nhận.
Để thông báo đến quý khách các chương trình khuyến mãi hiện có tại VINADC, chúng tôi có thể gửi thông tin đó qua Email, quý khách có toàn quyền từ chối hoặc tiếp tục nhận Email bằng cách nhấn vào 01 liên kết tại Email để từ chối nhận thư.

7. Điều chỉnh thông tin thu thập
PowerNet sẽ chủ động hoặc theo yêu cầu của quý khách bổ sung, hiệu chỉnh hay tẩy xóa các dữ liệu thông tin cá nhân không chính xác, không đầy đủ hoặc không cập nhật khi quý khách còn liên kết với hoạt động của chúng tôi.

8. Đối tượng “Trẻ vị thành niên”
VINADC từ chối phục vụ cá nhân còn ở độ tuổi Trẻ vị thành niên (do luật pháp địa phương mà quý khách cư ngụ quy định) không được quyền mua hay tìm cách sử dụng dựa trên điều lệ hợp pháp khác trên trang web này nếu không có sự chấp thuận của ba/mẹ hay người giám hộ hợp pháp, trừ khi luật pháp địa phương có áp dụng hay cho phép.

9. Các đường liên kết ngoài trang web VINADC.COM
Trang web này có thể chứa các đường liên kết đến các trang web khác được đặt vào nhằm mục đích giới thiệu hoặc bổ sung thông tin liên quan để quý khách tham khảo.VINADC không chịu trách nhiệm về nội dung hay các hành vi của bất kỳ trang web nào khác.

10. Việc thay đổi quy định
VINADC có thể thay đổi quy định này một cách không thường xuyên, bao gồm việc bổ sung, loại bỏ một phần nội dung hoặc tạm ngưng trang web mà không cần báo trước. Tuy nhiên, nếu quy định này được thay đổi theo hướng có thể gây bất lợi cho quý khách,VINADC sẽ cố gắng thông báo về sự thay đổi qua Email quý khách đã cung cấp hoặc ngay trên trang chủ. Ngày cập nhật cuối cùng được thông tin chi tiết đến quý khách ở cuối trang và có hiệu lực ngay tức thì.

Chính sách bảo mật

LÝ DO CHỌN VINADC

 • Khởi tạo nhanh chóng và nâng cấp dễ dàng

  Khi nhận được thanh toán của khách hàng, hệ thống VinaDC sẽ khởi tạo CLoud VPS và mua VPS giá rẻ trong khoảng thời gian ngắn (15 phút) là có thể sử dụng được ngay. Ngoài giá thuê máy chủ ảo phải chăng, quá trình nâng cấp máy chủ ảo cũng vô cùng dễ dàng.

  Lý do chọn chúng tôi
 • Lý do chọn chúng tôi

  Người dùng được toàn quyền quản trị Cloud VPS

  Khách hàng có toàn quyền quản trị VPS ngay sau khi kích hoạt thành công. Cụ thể các quyền như: Shutdown, Reboot, Pause, Reinstall chỉ cần sử dụng 1 cú click vào đăng ký email là có thể toàn quyền sử dụng chúng.

 • Hệ thống Cloud VPS đảm bảo an toàn tuyệt đối

  Toàn bộ hệ thống VPS được xây dựng dựa trên nền tảng Cloud. Vì thế tốc độ xử lý thông tin cực cao và đảm bảo an toàn dữ liệu một cách tuyệt đối.

  Lý do chọn chúng tôi
 • Lý do chọn chúng tôi

  Cam kết 100% sử dụng RAM vật lý

  VinaDC cam kết bộ nhớ là RAM vật lý 100%. Tuyệt đối hệ thống không sử dụng RAM ảo nên luôn mang đến hiệu suất VPS cao nhất cho khách hàng

 • Máy chủ hiệu suất cao với ổ cứng SSD

  CLoud VPS sử dụng hoàn toàn ổ cứng SAS/SSD Enterprise. Dòng ổ chuyên dụng này dành cho trung tâm xử lý dữ liệu lớn (Data Center). Đồng thời hiệu năng và độ bền của ổ cứng này cũng gấp nhiều lần ổ SSD thông thường.

  Lý do chọn chúng tôi
 • Lý do chọn chúng tôi

  Backup tự động sang 1 DataCenter khác hàng tuần

  Hệ thống backup sẽ tự động tạo ra một bản backup sang một DataCenter khác nhằm mục đích phục hồi dữ liệu khi có thảm họa.

 • Hỗ trợ chống DDoS

  Hỗ trợ chống DDoS gửi qua mail server bao gồm: SYN Flood, Unintentional DDoS, Zero Day DDoS.

  Lý do chọn chúng tôi
 • Lý do chọn chúng tôi

  Chính sách hoàn tiền 15 ngày đầu sử dụng.

  VinaDC cam kết mang lại chính sách hoàn trả chi phí dịch vụ trong khoảng thời gian 15 ngày sau khi thuê máy chủ VPS nếu như khách hàng cảm thấy không hài lòng.

 • Hỗ trợ 24/24 qua nhiều kênh đa dạng

  VinaDC hỗ trợ 24/24 cho khách hàng qua nhiều kênh như: SMS, điện thoại, gửi Ticket, chat trực tuyến, teamview. Với các gói dịch vụ VPS Windows, Linux,... người dùng đều được đội ngũ nhân viên tư vấn tận tình và chu đáo

  Lý do chọn chúng tôi
 • Lý do chọn chúng tôi

  Miễn phí DirectAdmin và OS trọn đời

  VinaDC hỗ trợ miễn phí phần mềm DirectAdmin và đặt hệ điều hành như Linux, Windows,... theo yêu cầu của khách hàng.

fbbottom

 • CÔNG TY TNHH VINADC

  Giấy phép kinh doanh : 0314817667
  Địa chỉ chủ sở chính : Tầng 1, Tòa nhà An Phú,
  117-119 Lý Chính Thắng, Phường 7, Quận 3,
  Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Chi nhánh : 1/5 ĐX43, Phường Phú Mỹ,
  Thành Phố Thủ Dầu Một, Bình Dương
  Điện thoại : 0909 48 28 68
  Email : info@vinadc.com

  CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN VINADC

 • icon mạng xã hội

  Email báo giá Email báo giá Email báo giá Email báo giá

abc

© 2018 Công Ty TNHH VINADC

Thiết kế và phát triển bởi Webso.vn